μυρτάτοι

μυρτάτοι
μυρτάτοι και μουρτάτοι, οἱ (Μ)
ονομασία σώματος τοξοτών φρουρών στον περίβολο τού βυζαντινού παλατιού κατά τους τελευταίους αιώνες τής αυτοκρατορίας, το οποίο ήταν συγκροτημένο από μουρτάτους, δηλαδή εκχριστιανισμένους αλλοεθνείς.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”